Kariera

Kancelaria Prawnicza „Urbańczyk i Partner” Radcy Prawni i Adwokaci Sp.p. oferuje możliwość rozwoju zawodowego prawnikom, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe, a także nabyć bądź doskonalić umiejętności praktyczne.

Dbamy o swoich pracowników uznając zasadę, iż najważniejszy jest człowiek.

Wychodząc naprzeciw młodym ambitnym prawnikom Kancelaria Prawnicza „Urbańczyk i Partner” Radcy Prawni i Adwokaci Sp.p. umożliwia współpracę zarówno w formie praktyk, jak też stażu organizowanego za pośrednictwem Urzędu Pracy, na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).