Zakres usług

Kancelaria „Urbańczyk i Partner” Radcy Prawni i Adwokaci Sp.p. świadczy kompleksową obsługę prawną m.in. w zakresie: prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa lokalowego i wspólnot mieszkaniowych, windykacji i restrukturyzacji zadłużenia oraz prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego (w tym: rozwody, spadki, alimenty, odszkodowania), a także prawa karnego.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • udzielania porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • sporządzania projektów umów, porozumień i ugód,
  • sporządzania uchwał, regulaminów, statutów i innych dokumentów wewnętrznych,
  • negocjacji,
  • mediacji,
  • szeroko rozumianej windykacji należności w tym postępowanie przedsądowe, sądowe po egzekucję komorniczą włącznie,
  • restrukturyzacji zadłużenia (skutecznie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt trudnych postępowań oddłużeniowych),
  • bieżącego informowania o zmianach w prawie oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  • zastępstwa prawnego przed sądami, urzędami i innymi organami (w tym egzekucyjnymi).

Świadczymy pomoc prawną zarówno w formie stałej współpracy, jak też w formie pomocy doraźnej. Jednocześnie zapewniamy możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii. Wybór formy, miejsca i zakresu współpracy należy do klienta i jest on każdorazowo uregulowany w odrębnej umowie. Na życzenie klienta świadczymy pomoc prawną także we wskazanym przez niego miejscu.

Zapraszamy do współpracy!