Płatności

Jednym z podstawowych standardów pracy Kancelarii jest zachowanie zasady przejrzystości w rozliczeniach z klientami, dlatego też z góry ustalamy wysokość należnego honorarium, z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy oraz wymaganej specjalistycznej wiedzy. Informujemy także o konieczności ponoszenia wszystkich dodatkowych kosztów związanych ze sprawą (np. koszty sądowe, egzekucyjne, opłaty skarbowe i inne) oraz dostosowujemy warunki płatności do potrzeb konkretnego klienta (możliwość rozłożenia płatności na raty).

W zależności od rodzaju usługi proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe lub stawki za godzinę pracy.

Akceptujemy dwie formy płatności:

  • system gotówkowy,
  • system bezgotówkowy.
Nr konta:
54 1050 1399 1000 0097 0398 8528
ING Bank Śląski SA
KANCELARIA PRAWNICZA
URBAŃCZYK I PARTNER
RADCY PRAWNI I ADWOKACI SP.P.
ul. Czarnieckiego 31
43-100 Tychy